Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 432/2002Usnesení NS ze dne 31.07.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:29.ODO.432.2002.1
Dotčené předpisy

§ 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 432/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Ivany Štenglové ve věci konkursu dlužnice B. H., o návrhu věřitelů A) Č. s., a. s., B) M. S., a C) V. B., na prohlášení konkursu na majetek dlužnice, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 20 K 45/98, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. ledna 2002, č. j. 2 Ko 156/2001-112, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 29. ledna 2002, č. j. 2 Ko 156/2001-112, potvrdil usnesení ze dne 29. října 2001, č. j. 20 K 45/98-79, jímž Krajský soud v Plzni prohlásil konkurs na majetek dlužnice Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice včas dovolání. Jelikož nebyla při podání dovolání zastoupena advokátem, vyzval ji soud prvního stupně usnesením ze dne 2. května 2002, č. j. 20 K 45/98 - 136, doručeným dne 15. května 2002 (srov. doručenku u č. l. 136 p. v.), mimo jiné i k tomu, aby nedostatek povinného zastoupení v určené patnáctidenní lhůtě odstranila. V usnesení ji též poučil, že jinak bude o dovolání rozhodnuto způsobem, který nepovede k věcnému přezkumu napadeného rozhodnutí.

V souladu s body 1., 15. a 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se pro dovolací řízení uplatní občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2001 (dále též jen „o. s. ř.“).

Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení dovolatelky nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení prokazující nebyly předloženy.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. července 2002

JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru