Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 336/2002Usnesení NS ze dne 30.05.2002

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2002:29.ODO.336.2002.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 336/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobkyně Z. M., proti žalovanému P. Ch., pro doručení pošty na adrese C. 88, P., o zaplacení částky 114.707,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 11 C 1266/98, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 25. října 2001, č.j. 28 Co 650/99-63, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení odvolacího soudu, a to pouze proti výroku, jímž krajský soud zastavil odvolací řízení co do částky 21.606,60 Kč, brojil žalovaný podáním, jež podle svého obsahu nemůže než být dovoláním.

Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 23. ledna 2002, č.j. 11 C 1266/98-71, doručeným 25. ledna 2002 (srov. doručenku u č.l. 71 p. v.), mimo jiné vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do patnácti dnů od doručení výzvy.

Podle bodu 17., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 - dále též jen „o. s. ř.“). O takový případ jde i v této věci, jelikož odvolací soud ji (ve shodě s bodem 15., hlavy první, části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb.) rovněž projednal podle dosavadních předpisů.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř., dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu Nejvyššího soudu do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stadiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty prvé, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. května 2002

JUDr. Zdeněk Krčmář, v. r .

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru