Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 304/2005Usnesení NS ze dne 24.01.2006

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2006:29.ODO.304.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 304/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci žalobkyně Československé obchodní banky, a. s., proti žalované A. C., s. r. o., o zaplacení 895.684,92 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 3 Cm 109/2003, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 7. září 2004, č. j. 2 Cmo 259/2003-69, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením potvrdil odvolací soud usnesení soudu prvního stupně ze dne 20. června 2003, č. j. 3 Cm 109/2003-54, kterým tento soud připustil, aby do řízení na místo dosavadní žalobkyně vstoupila Česká konsolidační agentura.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, ve kterém uvedla, že s přihlédnutím ke složitosti problematiky a k tomu, že se rozhodla k podání dovolání bezprostředně před vypršením zákonné lhůty, odůvodní dovolání do deseti dnů.

Usnesení odvolacího soudu bylo dovolatelce doručeno dne 15. října 2004.

Podle ustanovení § 241b odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), může být dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k podání dovolání. Lhůta k doplnění dovolání tedy uplynula dnem 15. prosince 2004 (středa).

Jak již Nejvyšší soud uzavřel v usnesení ze dne 23. března 2005, č. j. 29 Odo 25/2005, dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti jen do uplynutí dovolací lhůty. Lhůta určená v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. je lhůtou propadnou, jejímž marným uplynutím se původně odstranitelné vady dovolání stávají neodstranitelnými. Dovolací soud, který k pozdějšímu doplnění dovolání již nemůže přihlížet z úřední povinnosti, musí dovolání nezpůsobilé zahájit dovolací řízení odmítnout, a to za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2, věty první o. s. ř.

Nejvyšší soud proto dovolání, ve shodě s podaným výkladem, podle § 241b odst. 3 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl, když k podání došlému soudu dne 20. prosince 2004 již, co do v něm uvedených dovolacích důvodů, přihlédnout nemohl.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. ledna 2006

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru