Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 302/2003Usnesení NS ze dne 31.08.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:29.ODO.302.2003.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 302/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce M. H. B., proti žalované D. P. a.s., o 2,332.075,70 Kč, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 4 C 49/99, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 4. listopadu 2002, č. j. 23 Co 580/2000 - 206, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, které posléze podáním ze dne 14. 7. 2003 vzala v plném rozsahu zpět s tím, že mezi účastníky došlo k uzavření mimosoudní dohody o uspokojení předmětné pohledávky.

Podle bodu 17., hlavy I., části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů, se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů (to jest podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. 1. 2001).

Nejvyšší soud v důsledku výše uvedeného dispozitivního procesního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 4, věty druhé, o. s. ř. zastavil.

Řízení bylo zastaveno v důsledku dohody o narovnání podle § 585a násl. občanského zákoníku, uzavřené mezi účastníky dne 27. 6. 2003, přičemž účastníci si v čl. IV. této dohody sjednali, že nebudou vzájemně požadovat náhradu nákladů dovolacího řízení.

K dotazu dovolacího soudu sdělil právní zástupce žalobce dne 24.8.2004, že v souvislosti se zpětvzetím dovolání ze strany žalované se žalobce vzdává náhrady nákladů řízení o dovolání.

Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. srpna 2004

JUDr. František Faldyna, CSc. , v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru