Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 259/2005Usnesení NS ze dne 07.02.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:29.ODO.259.2005.1

přidejte vlastní popisek

29 Odo 259/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Hany Gajdziokové v konkursní věci dlužnice V. O. s. r. o., o návrhu věřitele J. H., zastoupeného advokátem, na prohlášení konkursu na majetek dlužnice, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 38 K 54/2003, o dovolání věřitele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. listopadu 2004, č. j. 1 Ko 488/2004-151, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Dovolatel nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 18. srpna 2004, č. j. 38 K 54/2003-119, Krajský soud v Praze zamítl návrh věřitele J. H. na prohlášení konkursu na majetek dlužnice V. O. s. r. o., pro nedostatek majetku. K odvolání navrhujícího věřitele Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením, které nabylo právní moci 15. prosince 2004, změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že návrh na prohlášení konkursu se zamítá (z jiného důvodu, totiž proto, že navrhující věřitel nedoložil své splatné pohledávky).

Navrhující věřitel podal proti usnesení odvolacího soudu včasné dovolání, namítaje, že spočívá na nesprávném právním posouzení věci (tedy, že je dán dovolací důvod dle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř.). V dovolání snáší argumenty na podporu uplatněného dovolacího důvodu a požaduje, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil.

V průběhu dovolacího řízení dlužnice zanikla bez právního nástupce výmazem z obchodního rejstříku k 30. listopadu 2005. Stalo se tak na základě usnesení ze dne 7. listopadu 2005, sp. zn. F 129697/2005, C 58683, jímž Městský soud v Praze rozhodl, že se dlužnice ke dni právní moci usnesení vymazává z obchodního rejstříku. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 23. března 2005, č. j. 38 K 6/2005-55, které nabylo právní moci 3. října 2005, byl totiž zamítnut návrh na prohlášení konkursu na majetek dlužnice pro nedostatek majetku. Jinak řečeno, po pravomocném skončení konkursního řízení v této věci rozhodl konkursní soud pravomocně ve věci dalšího návrhu na prohlášení konkursu na majetek téže dlužnice způsobem, který vedl k zániku dlužnice v důsledku označeného usnesení rejstříkového soudu.

Za popsaného stavu věci Nejvyšší soud řízení o dovolání ve smyslu ustanovení § 243c a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil, jelikož dlužnice ztratila způsobilost být účastnicí řízení (§ 19 o. s. ř.) v důsledku rozhodnutí vzešlých z jiného konkursního řízení (nejde o případ obdobný tomu, který Nejvyšší soud řešil v usnesení ze dne 31. května 2006, sp. zn. 29 Odo 707/2004).

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn tím, že po zániku dlužnice zde není účastník řízení, vůči kterému by dovolatel mohl právo na jejich náhradu uplatnit.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 7. února 2007

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru