Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 242/2004Usnesení NS ze dne 25.10.2004

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2004:29.ODO.242.2004.1
Dotčené předpisy

§ 107a předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 242/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci žalobce JUDr. E. Z., advokáta, jako správce konkursní podstaty úpadkyně C. P., a. s. v likvidaci, proti žalovaným 1) L., spol. s r. o., 2) Ing. Z. J., 3) Ing. Z. J., CSc., zastoupenému, advokátem, 4) T. B., a 5) Ing. D. J., o zaplacení částky 450.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 13/14 Cm 104/2000, o dovolání třetího žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. listopadu 2003, č.j. 7 Cmo 189/2002-145, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 3. ledna 2002, č.j. 13/14 Cm 104/2000-101, kterým Krajský soud v Brně připustil, aby na místo dosavadní žalobkyně C. P., a. s. vstoupila do řízení … banka, a.s., identifikační číslo ... Odvolací soud přitakal závěru soudu prvního stupně o splnění podmínek pro vstup nabyvatele práva do řízení na místo žalobce podle ustanovení § 107a občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“).

Proti usnesení odvolacího soudu podal třetí žalovaný dovolání, v němž odvolacímu soudu vytýká, že se nezabývá „podstatnou otázkou“, tj. odporem proti vydanému platebnímu rozkazu, nýbrž rozebírá otázky související s právním nástupnictvím „jednotlivých subjektů“. Namítá, že „neustálé střídání držitelů pohledávek mate dlužníky“, kteří jsou v nejistotě, komu vlastně mají platit, když „doložení vlastnictví pohledávky smlouvou nedoprovází požadavek platby“.

Odkazuje na „určovací žaloby ohledně úvěrové smlouvy č. 226 a ohledně osobního ručitelství“ třetího žalovaného a upozorňuje na další změnu v osobě „držitele pohledávek“, dovolatel požaduje, aby dovolací soud usnesení Vrchního soudu zrušil a věc vrátil „soudu prvního stupně“ k dalšímu řízení.

Dovolání je přípustné podle ustanovení § 239 odst. 2 písm. b) o. s. ř.; je však zjevně bezdůvodné.

Podle ustanovení § 107a o. s. ř. má-li žalobce za to, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může dříve, než soud o věci rozhodne, navrhnout, aby nabyvatel práva nebo povinnosti vstoupil do řízení na místo dosavadního účastníka; to neplatí v případech uvedených v § 107 (odstavec 1). Soud návrhu usnesením vyhoví, jestliže se prokáže, že po zahájení řízení nastala právní skutečnost uvedená v odstavci 1, a jestliže s tím souhlasí ten, kdo má vstoupit na místo žalobce; souhlas žalovaného nebo toho, kdo má vstoupit na jeho místo, se nevyžaduje. Právní účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány (odstavec 2).

Nejvyšší soud již v usneseních uveřejněných pod čísly 31/2004 a 37/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého při rozhodování o návrhu žalobce, aby nabyvatel práva vstoupil do řízení na jeho místo (§ 107a o. s. ř.), soud ve vztahu k jím označené právní skutečnosti zkoumá, zda jde vůbec o právní skutečnost, zda jde o takovou právní skutečnost, s níž právní předpisy obecně vzato spojují přechod práva, zda označená právní skutečnost opravdu nastala a zda je způsobilá mít za následek přechod práva.

Jelikož dovolatel prostřednictvím uplatněných dovolacích důvodů (jimiž je dovolací soud ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 věta první o. s. ř. vázán) splnění žádného z předpokladů, jimiž ustanovení § 107a o. s. ř. podmiňuje vyhovění návrhu žalobce na vstup do řízení na místo dosavadního účastníka, nezpochybnil, Nejvyšší soud dovolání jako zjevně bezdůvodné podle ustanovení § 243b odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 25. října 2004

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru