Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 234/2003Usnesení NS ze dne 09.07.2003

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2003:29.ODO.234.2003.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241b odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

29 Odo 234/2003-233

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Petra Hampla v právní věci návrhu společnosti A.-S. P. spol. s r.o., zastoupené JUDr. J. S., advokátkou, na výmaz navrhovatelky z obchodního rejstříku, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 35948, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2002, čj. 14 Cmo 283/2002-225, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Odvolací soud napadeným usnesením odmítl s odkazem na ustanovení § 43 o. s. ř. odvolání navrhovatelky proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2.4.2002, čj. F 75203/2001/C 35948-191, kterým soud prvního stupně zamítl návrh na její výmaz z obchodního rejstříku.

Proti usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání, které nijak neodůvodnila.

Dovolání není přípustné.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. není dána, a to již z toho důvodu, že odvolací soud nerozhodoval ve věci samé. Dovolání není přípustné podle ustanovení § 238 a § 238a o. s. ř., protože usnesením soudu prvního stupně nebylo rozhodnuto ve věcech, které jsou v uvedených ustanoveních taxativně vyjmenovány. Přípustnost dovolání nevyplývá ani z ustanovení § 239 o. s. ř., neboť nejde o případy v tomto ustanovení uvedené.

Z uvedeného vyplývá, že dovolání žalované směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný. Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

S ohledem na ustanovení § 241b odst. 1 a § 209 o. s. ř. nečinil dovolací soud žádná opatření k odstranění vad dovolání.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 9. července 2003

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru