Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 21/2005Usnesení NS ze dne 24.02.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:29.ODO.21.2005.1
Dotčené předpisy

§ 138 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 237 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 238 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 238a předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 239 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 21/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Hany Gajdziokové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce Ing. P. Ch., proti žalované České republice – Ministerstvu vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad štolou 3, PSČ 170 00, o obnovu řízení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 87/2003, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2003, č. j. 54 Co 490/2003-34, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 28. listopadu 2003, č. j. 54 Co 490/2003-34 potvrdil usnesení ze dne 14. dubna 2003, č. j. 25 C 87/2003-19, jímž Obvodní soud pro Prahu 5 žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků ze žaloby na obnovu řízení, uzavíraje, že jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva.

Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu včas dovolání, jehož přípustnost dovozuje z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), přičemž snáší argumenty na podporu závěru, že podmínky pro přiznání osvobození od soudních poplatků u něj jsou splněny a domáhá se zrušení napadeného usnesení.

Dovolání proti usnesení, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o nepřiznání osvobození od soudních poplatků, není podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2001 přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že dovoláním napadené usnesení nelze podřadit žádnému z tam vyjmenovaných případů.

Dle ustanovení § 237 o. s. ř. je dovolání přípustné proti usnesení odvolacího soudu, jimž bylo rozhodnuto ve věci samé. Usnesení o nepřiznání osvobození od soudních poplatků však usnesením „ve věci samé“ není (srov. k tomu shodně např. též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. března 2002, sp. zn. 29 Odo 170/2002, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 8, ročník 2002, pod číslem 152).

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání odmítl podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 24. února 2005

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru