Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 202/2005Usnesení NS ze dne 14.02.2007

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2007:29.ODO.202.2005.1

přidejte vlastní popisek

29 Odo 202/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Ing. R. W., proti žalovanému M. Z., o zaplacení částky 440.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Nc 5043/95, o dovolání žalobce proti usnesení bývalého Nejvyššího soudu České republiky ze dne 23. října 1992, č. j. 8 Cmo 26/92-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 13. prosince 1991 bývalá Státní arbitráž pro hlavní město P. odmítla arbitrážní žádost žalobce pro vady. K odvolání žalobce bývalý Nejvyšší soud České republiky usnesením ze dne 23. října 1992, č. j. 8 Cmo 26/92-17, změnil výše označené rozhodnutí tak, že se řízení zastavuje.

Proti označenému usnesení podal jménem žalobce jako jeho tvrzený zástupce na základě plné moci advokát JUDr. E. B. včasné, leč blanketní (neodůvodněné) dovolání. Procesní plnou moc prokazující zastoupení dovolatele označený zástupce nepředložil.

Soud prvního stupně pak usnesením ze dne 11. dubna 1995, č. j. 27110/91/8-26, doručeným 14. dubna 1995 tvrzeného zástupce vyzval k doložení plné moci a doplnění dovolacích důvodů do 15 dnů. Na tuto výzvu již reagováno nebylo.

V době vydání dovoláním napadeného usnesení, byl soudem rozhodujícím o dovolání proti rozhodnutí bývalého Nejvyššího soudu České republiky Nejvyšší soud České a Slovenské Federativní Republiky; od 1. ledna 1993 je tak k projednání uvedeného mimořádného opravného prostředku předurčen nynější Nejvyšší soud České republiky, a to na základě bodu 3. článku III. zákona č. 24/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád.

Se zřetelem k článku II. odst. 4 zákona č. 238/1995 Sb., je přitom pro projednání dovolání a rozhodnutí o něm rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném do 31. prosince 1995 (dále též jen „o. s. ř.“).

Nejvyšší soud již v usnesení uveřejněném pod číslem 30/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, na něž v podrobnostech odkazuje, vysvětlil, že je-li dovolání podepsáno pouze zástupcem dovolatele na základě plné moci, který ani přes opatření soudu vůči němu učiněné, toto zastoupení nedoložil, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví (srov. k tomu § 104 odst. 3 o. s. ř. v rozhodném znění). Jelikož o takový případ jde i v této věci Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.

Pro úplnost lze dodat, že Nejvyššímu soud je známo podání z 13. listopadu 2002, jímž tehdejší správkyně konkursní podstaty žalobce jednak podala návrh na pokračování v řízení, jednak vzala dovolání zpět. K tomuto podání však nemohlo být přihlédnuto, jelikož bylo učiněno v době, kdy bylo řízení přerušeno i v důsledku prohlášení konkursu na majetek žalovaného, takže v něm nebylo možné pokračovat ani na základě takového návrhu a příslušný dispozitivní úkon byl proto neúčinný.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn tím, že u účastníků žádné prokazatelné náklady tohoto řízení zjištěny nebyly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 14. února 2007

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru