Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 168/2001Usnesení NS ze dne 19.09.2001

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2001:29.ODO.168.2001.1

přidejte vlastní popisek

29 Odo 168/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci návrhu D.J., za vedlejšího účastenství J.S., na odvolání likvidátora H.p.h., a.s. v likvidaci, Ing. B.V., CSc., a jmenování nového likvidátora Doc. Ing. Z.Č., DrSc., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 54 Cm 23/2000, o dovolání H.p.h., a.s. v likvidaci a Ing. B.V., CSc., proti usnesení Vrchního soudu v Praze, ze dne 6. listopadu 2000, č.j. 7 Cmo 612/2000-124, takto:

I. Dovolání se odmítají.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením změnil odvolací soud (poté, co jeho předchozí usnesení Nejvyšší soud usnesením č.j. 32 Cdo 524, 525/2000 - 93 zrušil) usnesení Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 5. 8.1999, č.j. 54 Cm 89/99-13, ve výroku, kterým tento soud podle § 71 odst. 4 obch. zák. odvolal Ing. B.V. z funkce likvidátora H.p.h. a.s. v likvidaci (dále jen „h.“), tak, že žalobu zamítl. Ve výroku, kterým soud prvního stupně jmenoval novým likvidátorem h. Doc. Ing. Z. Č. usnesení soudu prvního stupně potvrdil. K odvolání likvidátora přistoupil soud prvního stupně poté, co dovodil, že dosavadní likvidátor porušoval své povinnosti při výkonu funkce.

V odůvodnění svého usnesení odvolací soud uvedl, že ze zápisu o jednání mimořádné valné hromady h. ze dne 2.12.1999 (č.l. 47, 48) vyplývá, že druhý žalovaný rezignoval na funkci likvidátora. Podle § 71 odst. 3 za použití § 66 odst. 1 obch. zák. přestal být k uvedenému datu likvidátorem h. První žalobní požadavek (na odvolání likvidátora soudem) ztratil opodstatnění. Proto odvolací soud v tomto rozsahu návrh zamítl. Ve výroku o jmenování nového likvidátora odvolací soud (jsa vázán právním názorem dovolacího soudu) usnesení jako věcně správné potvrdil s tím, že h. likvidátora mít musí a nemůže-li ho jmenovat sám, nezbývá než aby tak učinil soud.

Proti usnesení odvolacího soudu podali h. (dále jen „první dovolatel“) a Ing. B.V. (dále jen „druhý dovolatel“), v otevřené lhůtě dovolání, kterými napadli výrok, jímž odvolací soud potvrdil výrok soudu prvního stupně o jmenování Doc. Ing. Z.Č. likvidátorem h. Co do přípustnosti dovolání odkázali na ustanovení § 238a odst. 1 písm. a) o. s. ř.

Dovolání není přípustné. Dovolatelé se dovolávají přípustnosti dovolání podle ustanovení § 238a odst. 1 písm. a) o. s. ř. Podle tohoto ustanovení je dovolání přípustné jestliže usnesením odvolacího soudu bylo změněno usnesení soudu prvního stupně. V projednávané věci však byl usnesením odvolacího soudu změněn pouze výrok usnesení soudu prvního stupně, který dovolatelé dovoláním nenapadli. V napadeném výroku odvolací soud usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Proti tomuto usnesení proto není dovolání podle citovaného ustanovení přípustné a protože dovolací soud nezjistil - a dovolatelé ani netvrdili - přípustnost dovolání z jiného důvodu, dovolací soud dovolání podle ustanovení § 243b odst. 4 a § 218 odst. 1 písm. c) o. s. ř. odmítl.

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta prvá o. s. ř. (analogicky), neboť dovolatelé procesně zavinili, že dovolací soud dovolání odmítl a ze spisu se nepodává, že by ostatním účastníkům řízení vznikly náklady řízení, o jejichž úhradě by musel soud rozhodnout.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 19. září 2001

JUDr. Ivana Štenglová,v. r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru