Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 1365/2005Usnesení NS ze dne 08.03.2006

KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2006:29.ODO.1365.2005.1
Dotčené předpisy

§ 241 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 1365/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Františka Faldyny, CSc. a JUDr. Hany Gajdziokové v právní věci návrhu úpadkyně C. S., a. s., na zápis změn do obchodního rejstříku, za účasti 1) Ing. J. K., Dr., 2) E. M., 3) Ing. A. N., 4) V. U., 5) V. M., 6) S. G., 7) V. M., 8) Z. P., a 9) D. T., vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 7806, o dovolání Ing. A. N. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 28. prosince 2004, č. j. 14 Cmo 295/2004 - 156, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Ing. A. N. podal dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze.

Podle ustanovení § 241 občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (odstavec 2).

Z dovolání zastoupení dovolatele advokátem ani jeho právnické vzdělání nevyplývá, proto ho soud prvního stupně usnesením ze dne 28. července 2005, č. j. F 83000/2005, B 7806 – 169, které bylo dovolateli doručeno dne 12. srpna 2005, k odstranění nedostatku povinného zastoupení vyzval, avšak na tuto výzvu jmenovaný nijak nereagoval. Dovolatel nereagoval ani na výzvu Nejvyššího soudu učiněnou usnesením ze dne 4. ledna 2006, č. j. 29 Odo 1365/2005 – 190, která mu byla doručena dne 9. ledna 2006.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat, přičemž ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř., tak, jak se uvádí ve výroku, neboť dovolatel zavinil, že řízení muselo být zastaveno a ostatním účastníkům náklady řízení nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 8. března 2006

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru