Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 1116/2004Usnesení NS ze dne 27.04.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:29.ODO.1116.2004.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÁ REPUBLIKA

29 Odo 1116/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Pavla Severina a JUDr. Ivany Štenglové v právní věci žalobkyně Č. s., a. s., proti žalovaným 1) Š. K., a 2) V., s. r. o., o zaplacení částky 1,778.922,76 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 Cm 417/97, o dovolání první žalované proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. května 2004, č.j. 5 Cmo 254/2003-163, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením v průběhu odvolacího řízení - odkazuje na ustanovení § 107a občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) - vyhověl návrhu žalobkyně, aby na její místo do řízení vstoupila C. . B. K. A.

Proti tomuto usnesení podala první žalovaná podáním datovaným 1. července 2004 dovolání, přičemž při jeho podání nebyla zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má právnické vzdělání.

Podle ustanovení § 241 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy (odstavec 1). Odstavec 1 neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání nebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (odstavec 2). Odstavec 1 neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání (odstavec 3).

Soud prvního stupně usnesením ze dne 11. srpna 2004, č.j. 21 Cm 417/97-173, dovolatelku vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení a současně ji poučil, že nebude-li nedostatek povinného zastoupení v patnáctidenní lhůtě ode dne doručení usnesení odstraněn, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Uvedené usnesení bylo dovolatelce doručeno 16. srpna 2004 (srov. doručenku u č.l. 173), přičemž dovolatelka na výzvu nereagovala.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání první žalované podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. dubna 2005

JUDr. Petr Gemmel, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru