Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 1057/2003Usnesení NS ze dne 11.05.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:29.ODO.1057.2003.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 1057/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci navrhovatele MUDr. J. V., proti odpůrkyni I. f. b., a. s., za účasti Č. I. s., a.s., člen skupiny Č., jako vedlejšího účastníka na straně odpůrkyně, o neplatnost přeměny odpůrkyně, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 7 Cm 125/2000, o dovolání navrhovatele proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. června 2003, čj. 14 Cmo 239/2003-63, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. června 2003, čj. 14 Cmo 239/2003-63, které posléze podáním ze dne 11. února 2004 a podáním ze dne 19. února 2004, vzal v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil podle § 243b odst. 5, věty druhé, občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2000 (dále jen „o. s. ř.“).

Podáním ze dne 2. prosince 2003 oznámila P. i. s., a.s., IČ … dovolacímu soudu, že vstupuje do řízení jako vedlejší účastník na straně odpůrkyně. Zároveň s tímto oznámením podala i vyjádření k dovolání navrhovatele, ve kterém uvádí, že považuje rozhodnutí odvolacího soudu za správné a navrhuje, aby dovolací soud dovolání navrhovatele odmítl. S ohledem na skutečnost, že P. i. s., a.s. byla ke dni 13. ledna 2004 vymazána z obchodního rejstříku a její jmění přešlo na Č. I. s., a.s., člena skupiny Č., jednal dovolací soud v souladu s ustanovením § 107 o. s. ř. nadále s právní nástupkyní původního vedlejšího účastníka.

Výrok o náhradě nákladů je odůvodněn skutečností, že odpůrkyně ke dni 10. dubna 2003 zanikla bez právního nástupce.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně 11. května 2004

JUDr. Ivana Štenglová, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru