Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Odo 1025/2003Usnesení NS ze dne 09.12.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:29.ODO.1025.2003.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 3 odst. 1 předpisu č. 484/2000 Sb.

§ 14 odst. 1 předpisu č. 484/2000 Sb.

§ 15 odst. 1 předpisu č. 484/2000 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Odo 1025/2003

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců JUDr. Pavla Severina a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně M. č. P. – K., advokátem, proti žalované K. a. s., zastoupené, advokátem, o zaplacení 7,493.595,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 26 C 424/97, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. května 2003, č. j. 39 Co 377/2002 – 272, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 7.575,-- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, k rukám zástupce žalobkyně ...

Odůvodnění:

Žalovaná podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze, které posléze, podáním ze dne 17. března 2004, došlým Nejvyššímu soudu 19. března 2004, vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že řízení muselo být zastaveno, takže žalobkyni vzniklo ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty prvé o. s. ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, jež v daném případě sestávají z odměny za zastupování advokátem. Jelikož dovolání v této věci došlo soudu 27. srpna 2003 určuje se výše této odměny podle vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb. a vyhlášky č. 110/2004 Sb. (dále též jen „vyhláška“).

Z ustanovení § 3 odst. 1 bodu 6, § 14 odst. 1 a § 15 vyhlášky plyne, že vzhledem ke způsobu vyřízení věci (zastavení dovolacího řízení) činí sazba odměny za řízení v jednom stupni (za dovolací řízení) 15.000,- Kč. Jelikož advokát žalobkyně učinil v dovolacím řízení pouze 1 úkon právní služby (vyjádření k dovolání), snižuje se takto určená sazba odměny o 50% (§ 18 odst. 1 vyhlášky), tj. na částku 7.500,- Kč. Spolu s náhradou hotových výdajů za 1 úkon právní služby dle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve výši 75,- Kč tak soud přiznal žalobkyni k tíži dovolatelky celkem 7.575,- Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněná domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 9. prosince 2004

JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru