Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Od 8/2005Usnesení NS ze dne 23.03.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:29.OD.8.2005.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Od 8/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobce E. P., spol. s r.o., proti žalované J. H., zastoupené opatrovnicí JUDr. I. Š., justiční čekatelkou Okresního soudu v Uherském Hradišti, o zaplacení částky 9 400,- Kč, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 5 C 7/2005, o určení místní příslušnosti, takto:

Nejvyšší soud neurčuje, který soud projedná a rozhodne věc vedenou u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 5 C 7/2005.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhá žalobou podanou u Okresního soudu v Uherském Hradišti vydání rozsudku, kterým by žalované bylo uloženo zaplatit mu částku 9 400,- Kč z důvodu porušení smlouvy o poskytování služeb veřejné radiotelefonní sítě.

Platební rozkaz, který soud vydal dne 19.6.2003, č. j. Ro 1961/2002-19, nebyl žalované doručen na adresu uvedenou v žalobě, neboť podle sdělení Okresního úřadu v U. H. žalovaná nemá trvalý pobyt v okresu U. H.

Ministerstvo vnitra, odbor správních činností Praha, sdělil soudu adresu trvalého pobytu žalované S. u B., B. N. 227, okr. V. Ani na tuto adresu se nepodařilo soudu platební rozkaz žalované doručit, zásilka se vrátila s tím, že adresátka na uvedené adrese je neznámá. Soud poté ustanovil žalované usnesením ze dne 29.8.2003, č.j. Ro 1961/2004-24, opatrovnici JUDr. I. Š., justiční čekatelku Okresního soudu v Uherském Hradišti.

Soud nato usnesením ze dne 19.6.2003, č.j.Ro 1961/2002-19 vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu soudu ve Vyškově jako soudu místně příslušnému.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 15.11.2004, č.j. 49 Nc 13/2004-34 rozhodl, že nesouhlas Okresního soudu ve Vyškově s postoupením věci je důvodný s odůvodněním, že žalovaná podle obsahu spisu má trvalé bydliště v obci S. u B., avšak na uvedené adrese se nezdržuje.

Okresní soud v Uherském Hradišti poté předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky se žádostí o určení místní příslušnosti v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 o.s.ř. s odůvodněním, že v dané věci nelze zjistit adresu bydliště nebo adresu, na které se žalovaná zdržovala v době zahájení řízení.

V daném případě je nepochybné, že věc patří do pravomoci soudů České republiky (§ 7 odst. 1 o. s. ř.) Podle ustanovení § 86 odst. 1 o. s. ř. jestliže žalovaná, která je občankou České republiky, nemá obecný soud, je místně příslušný soud, v jehož obvodu měla v České republice poslední známé bydliště. Tímto posledně známým bydlištěm žalované je podle evidence obyvatel bydliště ve S. u B., jehož příslušnost však byla vyloučena výše citovaným usnesením Krajského soudu v Brně. Jak vyplývá z dokladů předložených žalobcem zdržovala se žalovaná na dalších místech České republiky.

Nejvyšší soud České republiky tak nemohl určit příslušný soud ( § 11 odst. 3 o.s.ř.) neboť není splněn zákonný předpoklad pro takové rozhodnutí, když podmínky určení příslušnosti nechybějí a lze je zjistit.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. března 2005

JUDr. František Faldyna, CSc. , v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru