Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Od 7/2005Usnesení NS ze dne 23.03.2005

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2005:29.OD.7.2005.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Od 7/2005

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Pavla Severina v právní věci žalobce

D. p. m. P., a. s., zastoupeného, advokátem, proti žalovanému P. N., zastoupenému opatrovníkem V. N., o 808,- Kč, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 12 C 305/2003, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Nejvyšší soud České republiky neurčuje, který soud projedná a rozhodne věc vedenou u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 12 C 305/2003.

Odůvodnění:

Žalobce se domáhá žalobou podanou u Okresního soudu v Sokolově vydání rozsudku, kterým by žalovanému bylo uloženo zaplatit mu částku 808,- z důvodu nezaplaceného jízdného hromadnou dopravou.

Platební rozkaz vydaný soudem dne 25.10.2002, č.j. 30 Ro 2228/2002-2 nemohl soud doručit, neboť žalovaný se na adrese uvedené v žalobě nezdržoval a odstěhoval se neznámo kam, jak je zřejmé ze záznamu pošty na zásilce. Policie České republiky, Obvodní oddělení H., sdělila, že bydliště žalovaného je evidováno na ohlašovně Městského úřadu v H. Soud poté usnesením ze dne 22.9.2003, č.j. 30 Ro 2228/2003-12, platební rozkaz zrušil.

Usnesením ze dne 2.4.2003-19 ze dne 2.4.2004 ve znění usnesení ze dne 25.10.2004, č.j. 12 C 305/2003-27, soud ustanovil žalovanému opatrovníka V. N., narozeného 18.11.1953, bytem pod adresou žalovaného.

Usnesením ze dne 26.6.2004, č.j. 12 C 305/2003-25 vyslovil Okresní soud v Sokolově svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodne okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je nepochybné, že věc patří do pravomoci soudů České republiky (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Žalovaný se v místě bydliště nezdržuje. Podle ustanovení § 86 odst. 1 o. s. ř., jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště.

Nejvyšší soud České republiky tak nemohl určit místně příslušný soud (§ 11 odst. 3 o. s. ř.), neboť není splněn zákonný předpoklad pro takové rozhodnutí, když podmínky místní příslušnosti nechybějí a lze je zjistit.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. března 2005

JUDr. František Faldyna, CSc., v.r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru