Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Od 3/2004Usnesení NS ze dne 18.03.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:29.OD.3.2004.1
Dotčené předpisy

§ 12 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Od 3/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobce Ing. P. P., zastoupeného, advokátkou proti žalované Č. p. a.s., o zaplacení částky 77.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 20 C 99/2003, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 20 C 99/2003 se přikazuje Okresnímu soudu v Šumperku.

Odůvodnění:

U Obvodního soudu pro Prahu 1 jako soudu věcně a místně příslušného bylo na návrh žalobce dne 19. 9. 2002 zahájeno řízení o zaplacení 80.000,- Kč s příslušenstvím.

Poté co byla zamítnuta námitka žalované o místní nepříslušnosti Obvodního soudu pro Prahu 1, předložil Obvodní soudu pro Prahu 1 věc k rozhodnutí o přikázání věci z důvodu vhodnosti. Žalovaná v průběhu řízení namítala, že za ni bude ve věci jednat agentura v Š., a protože případní svědkové budou z obvodu Okresního soudu v Šumperku a žalobce s postoupením věci souhlasí, jsou podle Obvodního soudu pro Prahu 1 dány důvody pro přikázání věci podle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „o. s. ř.“.

Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Obvodnímu soudu pro Prahu 1) a Okresnímu soudu v Šumperku, jemuž má být věc přikázána (§ 12 odst. 3 věta první o. s. ř.), návrh na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř.

Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.

Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání soudu jinému tedy musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.

V předmětné věci z obsahu spisu vyplývá, že žalovaná společnost má sice sídlo v P., avšak spor se týká její agentury v Š., kterou zastupuje osoba odpovědná za tento region, a která původně navrhla postoupení věci k Okresnímu soudu v Šumperku.

Žalobce s postoupením věci tomuto soudu souhlasí.

Důvody vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. jsou zpravidla také okolnosti, které umožní hospodárnější a rychlejší projednání věci jiným než příslušným soudem.

Vzhledem k tomu, že v dané věci takové okolnosti nastaly, jsou tím splněny podmínky pro přikázání věci; Nejvyšší soud proto návrhu za přihlédnutí ke stanovisku žalobce a žalované vyhověl a věc podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázal Okresnímu soudu v Šumperku.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. března 2004

JUDr. František Faldyna, CSc.,v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru