Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Od 1/2004Usnesení NS ze dne 18.03.2004

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2004:29.OD.1.2004.1
Dotčené předpisy

§ 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

29 Od 1/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Faldyny, CSc. a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Petra Gemmela v právní věci žalobkyně G. C. M., a.s., zastoupené, advokátem proti žalovanému Z. S., o zaplacení 9.600,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 7 C 1309/2003, o určení místní příslušnosti, takto:

Nejvyšší soud České republiky neurčuje, který soud projedná a rozhodne věc vedenou u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 7 C 1309/2003.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou doručenou soudu prvního stupně dne 17. 6. 2003 domáhá zaplacení částky 9.600,- Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Nymburce dne 23. 12. 2003 předložil věc Nejvyššímu soudu České republiky se žádostí o určení místní příslušnosti v souladu s ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb. občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „o. s. ř.“), když zjistil, že žalovaný měl evidováno trvalé bydliště na adrese P., K. 33, avšak ještě před zahájením řízení toto změnil na adresu Č., N. H. 422/15. Ani na jedná z adres se nezdržuje.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

V daném případě je nepochybné, že věc patří do pravomoci soudů České republiky (§ 7 odst. 1 o. s. ř.). Poněvadž se žalovaný v místě bydliště nezdržuje a podle § 86 odst. 1 o. s. ř. jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště, nejsou zákonné předpoklady pro určení místně příslušného soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř. naplněny. Poslední známé bydliště žalovaného, jak vyplývá z šetření Policie ČR ze dne 13. 10. 2003 (č. l. 40), bylo na adrese Č., N. H. 422/15, kde se podle sdělení sousedky již tři roky nezdržuje.

Nejvyšší soud České republiky tak nemohl určit místně příslušný soud (§ 11 odst. 3 o. s. ř.), neboť není splněn zákonný předpoklad pro takové rozhodnutí – podmínky místní příslušnosti nechybějí a lze je zjistit.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. března 2004

JUDr. František Faldyna, CSc., v. r.

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru