Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 99/2015Usnesení NS ze dne 30.09.2015

HeslaPodmínky řízení
Zastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:29.NSCR.99.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 bod věty před středníkem o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSOS 38 INS XY

29 NSČR 99/2015-B-38

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Gemmelem v insolvenční věci dlužnice A. H., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 38 INS XY, o zrušení schváleného oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. dubna 2015, č. j. KSOS 38 INS XY, 2 VSOL XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužnice usnesením ze dne 2. dubna 2015, č. j. KSOS 38 INS XY, 2 VSOL XY, potvrdil usnesení ze dne 2. února 2015, č. j. KSOS 38 INS XY, jímž Krajský soud v Ostravě (dále jen „insolvenční soud“) zrušil schválené oddlužení dlužnice A. H. a na její majetek prohlásil konkurs.

Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání (B-31).

Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ji usnesením ze dne 30. června 2015, č. j. KSOS 38 INS XY, doručeným dovolatelce zvlášť dne 2. července 2015 (srov. doručenku u č. l. B-32), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila ve lhůtě do sedmi dnů ode dne doručení usnesení a současně ji poučil o následcích nečinnosti, jakož i o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Dovolatelka na výše uvedené usnesení insolvenčního soudu reagovala žádostí o prodloužení lhůty za účelem zajištění zastoupení (B-33); insolvenční soud sdělením zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 16. července 2015 (a doručeným dovolatelce zvlášť dne 21. července 2015) žádosti dovolatelky vyhověl a prodloužil jí lhůtu k odstranění nedostatku podmínky povinného zastoupení do 30. července 2015.

Dovolatelka nedostatek povinného zastoupení neodstranila ani ve lhůtě určené ve výzvě insolvenčního soudu, ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věty před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. září 2015

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru