Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 94/2013Usnesení NS ze dne 31.10.2013

HeslaInsolvence
Záloha
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.94.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 1 o. s. ř.

§ 108 IZ.


přidejte vlastní popisek

KSUL 69 INS XY

29 NSČR 94/2013-A-30

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka L. K., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 69 INS XY, o insolvenčním návrhu dlužníka, o záloze na náklady insolvenčního řízení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. května 2013, č. j. KSUL 69 INS XY, 1 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 29. března 2013, č. j. KSUL 69 INS XY, Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „insolvenční soud“) – vycházeje z ustanovení § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) – uložil dlužníku, aby do 10 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,- Kč.

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Dovolání dlužníka proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud odmítl podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), jako objektivně nepřípustné, když dovoláním napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). K tomu srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sen. zn. 29 NSČR 66/2013, dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru