Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 93/2020Usnesení NS ze dne 19.11.2020

HeslaPříslušnost soudu funkční
Určení lhůty k provedení procesního úkonu
Odvolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.93.2020.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

§ 174a odst. 9 předpisu č. 6/2002 Sb.


přidejte vlastní popisek

KSPH 42 INS XY

29 NSČR 93/2020-B-576

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a Mgr. Rostislava Krhuta v insolvenční věci dlužnice I. Č., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 42 INS XY, o určení lhůty, o „opravném prostředku“ dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. června 2020, č. j. KSPH 42 INS XY, UL XY, takto:

Řízení o „opravném prostředku“ proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. června 2020, č. j. KSPH 42 INS XY, UL XY, se zastavuje.

Odůvodnění:

[1] Dlužnice podala „opravný prostředek“ proti usnesení označenému ve výroku, jímž Vrchní soud v Praze zamítl její návrh, aby Krajskému soudu v Praze určil (v insolvenčním řízení vedeném na majetek dlužnice) lhůtu k ustanovení zástupce dlužnici.

[2] Podle ustanovení § 174a odst. 9 věty druhé zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), proti rozhodnutí soudu o návrhu na určení lhůty nejsou přípustné opravné prostředky.

[3] Tomu, že proti rozhodnutí soudu o návrhu na určení lhůty nejsou přípustné opravné prostředky, koresponduje skutečnost, že funkční příslušnost soudu pro projednání odvolání proti rozhodnutí soudu o návrhu na určení lhůty zákon o soudech a soudcích ani zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), neupravuje.

[4] Jelikož nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o „opravném prostředku” dlužnice zastavil podle ustanovení § 104 odst. 1 o. s. ř., v aktuálním znění, pro věc rozhodném (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. srpna 2017, sp. zn. 21 Cul 7/2017).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 19. listopadu 2020

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru