Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 84/2017Usnesení NS ze dne 25.05.2017

HeslaZastavení řízení
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.84.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSOS 37 INS XY

29 NSČR 84/2017-B-

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka M. S., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS XY, o zproštění funkce insolvenční správkyně, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. července 2016, č. j. KSOS 37 INS XY, 1 VSOL XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka usnesením ze dne 19. července 2016, č. j. KSOS 37 INS XY, 1 VSOL XY, potvrdil usnesení ze dne 21. dubna 2016, č. j. KSOS 37 INS XY, jímž Krajský soud v Ostravě (dále jen „insolvenční soud“) zamítl návrh dlužníka (M. S.) na zproštění JUDr. Kateřiny Danielové funkce insolvenční správkyně dlužníka.

Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (B-33), podaným k poštovní přepravě dne 2. září 2016.

Při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“), požádal však tamtéž o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.

Insolvenční soud pak usnesením ze dne 26. září 2016, č. j. KSOS 37 INS XY, zamítl žádost dovolatele o ustanovení zástupce a téhož dne vyzval dovolatele (usnesením č. j. KSOS 37 INS XY, aby ve lhůtě 2 měsíců od právní moci usnesení, kterým bylo rozhodnuto o žádosti o ustanovení zástupce, nedostatek povinného zastoupení odstranil.

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 19. ledna 2017, č. j. KSOS 37 INS XY, 1 VSOL XY, potvrdil usnesení insolvenčního soudu ze dne 26. září 2016. Dovolání proti tomuto usnesení dlužník nepodal.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 části věty před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenční správkyni, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. května 2017

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru