Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 84/2013Usnesení NS ze dne 28.11.2013

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.84.2013.1
Dotčené předpisy

§ 229 odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSPH 40 INS 30344/2012

29 NSČR 84/2013-A-36

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužníka CDB INVEST a. s., se sídlem v Hořovicích, Cihlářská 1384, okres Beroun, PSČ 268 01, identifikační číslo osoby 26170531, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 40 INS 30344/2012, o insolvenčním návrhu věřitele Československé obchodní banky, a. s., se sídlem v Praze 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, identifikační číslo osoby 00001350, o dovolání dlužníka, zastoupeného MUDr. Mgr. Zdeňkem Kubicou, advokátem, se sídlem v Praze 1 - Starém Městě, Revoluční 655/1, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. června 2013, č. j. KSPH 40 INS 30344/2012, 2 VSPH 777/2013-A-31, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka CDB INVEST a. s. v záhlaví označeným usnesením potvrdil v bodech I., II. a III. výroku usnesení ze dne 8. dubna 2013, č. j. KSPH 40 INS 30344/2012-A-18, jímž Městský soud v Praze zjistil úpadek dlužníka, prohlásil konkurs na jeho majetek a ustanovil insolvenčního správce.

Dlužník napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jako nepřípustné.

Námitkou, podle níž mu soudy nižších stupňů neumožnily účastnit se jednání o insolvenčním návrhu a odepřely mu i možnost se k tomuto návrhu vyjádřit, totiž dovolatel z obsahového hlediska uplatňuje tzv. zmatečnostní vadu podle § 229 odst. 3 o. s. ř., která není způsobilým dovolacím důvodem (k jejímu prověření slouží žaloba pro zmatečnost) a pro jejíž posouzení nelze připustit dovolání (k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2002, sp. zn. 29 Odo 523/2002, uveřejněné pod číslem 32/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, jehož závěry se prosadí i v režimu občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013).

I další výhradu – podle níž je napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné, neboť odvolací soud se nevypořádal se všemi odvolacími námitkami – dovolatel uplatňuje jen v souvislosti s tvrzenou zmatečnostní vadou (odvolací argumentace vycházela především z námitky, že se dlužník neměl možnost vyjádřit k insolvenčnímu návrhu). Ani ona proto nemůže založit přípustnost dovolání.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. listopadu 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru