Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 81/2017Usnesení NS ze dne 28.04.2017

HeslaDovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.81.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSBR 30 INS XY

29 NSČR 81/2017-A-51

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužnice M. Č., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS XY, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. září 2015, č. j. KSBR 30 INS XY, 3 VSOL XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 3. června 2015, č. j. KSBR 30 INS XY, zastavil Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“) řízení o insolvenčním návrhu dlužnice z 25. září 2014 pro neuhrazení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání (A-30).

Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ji usnesením ze dne 6. ledna 2016, č. j. KSBR 30 INS XY, vyzval k odstranění tohoto nedostatku do 2 měsíců od doručení rozhodnutí.

V reakci na výzvu požádala dlužnice o ustanovení zástupce z řad advokátů soud (A-34). O této žádosti rozhodl insolvenční soud usnesením ze dne 21. dubna 2016, č. j. KSBR 30 INS XY, tak, že ji zamítl (bod I. výroku) a (znovu) vyzval dlužnici k odstranění nedostatku povinného zastoupení, tentokráte do 2 měsíců od právní moci svého usnesení (bod II. výroku). K odvolání dlužnice Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 26. srpna 2016, č. j. KSBR 30 INS XY, 3 VSOL XY (doručeným dlužnici zvlášť dne 15. září 2016), potvrdil usnesení insolvenčního soudu z 21. dubna 2016 v bodě I. výroku; v rozsahu, v němž odvolání směřovalo proti bodu II. výroku, je odmítl. Usnesení insolvenčního soudu z 21. dubna 2016 nabylo právní moci (ve spojení s usnesením odvolacího soudu) dne 26. srpna 2016.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila (přes poučení o následcích nečinnosti) ve lhůtě určené usnesením insolvenčního soudu z 21. dubna 2016 [počítané ode dne, kdy dlužnici bylo zvlášť doručeno usnesení odvolacího soudu - srov. § 74 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona)] ani později. Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. dubna 2017

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru