Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 80/2014Usnesení NS ze dne 30.07.2014

HeslaDovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2014:29.NSCR.80.2014.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSLB 54 INS XY

29 NSČR 80/2014-A-31

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužnice H. K., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 54 INS XY, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice, zastoupené JUDr. Martinem Hankem, advokátem, se sídlem v Liberci I – Starém Městě, Rumjancevova 696/3, PSČ 460 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 30. prosince 2013, č. j. KSLB 54 INS XY, 1 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podala dlužnice dovolání (A-23), které posléze, podáním došlým soudu dne 11. července 2014 (A-28), vzala v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto na základě tohoto dispozitivního úkonu dlužnice zastavil dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s ustanovením § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. července 2014

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru