Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 76/2013Usnesení NS ze dne 30.09.2013

HeslaDovolání
Přípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.76.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSUL 79 INS XY

29 NSČR 76/2013-B-58

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužníka J. Š., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 79 INS XY, o zrušení oddlužení, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Janem Hájkem, advokátem, se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 1120/43, PSČ 400 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 2. května 2013, č. j. KSUL 79 INS XY, 2 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 24. července 2012, č. j. KSUL 79 INS XY, Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „insolvenční soud“) zrušil oddlužení dlužníka J. Š. (bod I. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku), určil, že konkurs bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku) a že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastanou zveřejněním v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku) a uložil insolvenčnímu správci, aby do 30 dnů od tohoto okamžiku předložil soudu soupis majetkové podstaty (bod V. výroku).

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal dlužník dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.

Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné. Tomuto požadavku přitom dovolatel nedostál.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. září 2013

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru