Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 74/2013Usnesení NS ze dne 30.09.2013

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.74.2013.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 243c odst. 1 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSBR 44 INS XY

29 NSČR 74/2013-A-99

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Zavázalem v insolvenční věci dlužníka Europé Integrée, spol. s r. o., se sídlem v Kuřimi, Na Královkách 930/18, PSČ 664 34, identifikační číslo osoby 28302869, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS XY, o insolvenčním návrhu věřitele H. T., narozené XY, bytem XY, o dovolání dlužníka, zastoupeného Mgr. Davidem Gregorem, advokátem, se sídlem v Brně, Rašínova 103/2, PSČ 602 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. ledna 2013, č. j. KSBR 44 INS XY, 1 VSOL XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 7. prosince 2012, č. j. KSBR 44 INS XY, rozhodl Krajský soud v Brně (dále jen „insolvenční soud“) o insolvenčním návrhu věřitele (H. T., dříve H.) tak, že zjistil úpadek dlužníka Europé Integrée, spol. s r. o. (bod I. výroku).

Insolvenční soud dále prohlásil na majetek dlužníka konkurs (bod II. výroku), určil, kdy nastávají účinky rozhodnutí o úpadku a prohlášení konkursu (bod III. výroku), ustanovil insolvenčního správce (bod IV. výroku), určil, že konkurs bude projednán jako nepatrný (bod V. výroku), vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů (s poučením o následcích zmeškání lhůty) [bod VI. výroku], vyzval osoby, které mají závazky vůči dlužníku, aby napříště neposkytovaly plnění dlužníku, ale insolvenčnímu správci (bod VII. výroku), vyzval věřitele, aby insolvenčnímu správci neprodleně sdělili, jaká zajišťovací práva k majetku dlužníka uplatňují (bod VIII. výroku), nařídil přezkumné jednání (bod IX. výroku), svolal schůzi věřitelů (bod X. výroku), uložil dlužníku, aby do 10 dnů sestavil a odevzdal insolvenčnímu správci seznamy svého majetku a závazků (bod XI. výroku), uložil insolvenčnímu správci, aby v určené lhůtě předložil soudu zpracovaný seznam přihlášených pohledávek, zprávu o své činnosti a o hospodářské situaci dlužníka (bod XII. výroku) a oznámil, že bude svá rozhodnutí zveřejňovat v insolvenčním rejstříku (bod XIII. výroku).

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech I., II. a IV. výroku.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal dlužník dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat.

Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné. Tomuto požadavku přitom dovolatel nedostál.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. září 2013

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru