Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 65/2020Usnesení NS ze dne 06.08.2020

HeslaZpětvzetí návrhu na zahájení řízení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.65.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSHK 45 INS XY

29 NSČR 65/2020-B-66

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužnice M. H., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 45 INS XY, o splnění oddlužení a osvobození dlužnice od placení zbytku dluhů, o dovolání věřitele J. F., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného Mgr. Ladislavou Kolínovou, advokátkou, se sídlem v Hradci Králové, Pardubická 298/22, PSČ 500 04, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. prosince 2019, č. j. KSHK 45 INS XY, 1 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

[1] Proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Praze podal věřitel J. F. dovolání, které posléze, podáním datovaným dne 17. července 2020, vzal v plném rozsahu zpět.

[2] Předseda senátu Nejvyššího soudu tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu zastavil dovolací řízení dle § 243c odst. 3 věty druhé, ve spojení s § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v aktuálním znění, pro věc rozhodném.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 6. srpna 2020

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru