Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 60/2013Usnesení NS ze dne 14.08.2013

HeslaZastavení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.60.2013.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSOS 33 (13) INS XY

29 NSČR 60/2013 -A- 33

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka L. Z., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 33(13) INS XY, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 15. března 2013, č. j. KSOS 33(13) INS XY, 3 VSOL XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 11. února 2013, č. j. KSOS 33 (13) INS XY, zamítl Krajský soud v Ostravě (dále jen „insolvenční soud“) žádost dlužníka o povolení splátek k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení (bod I. výroku) a zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužníka pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení (bod II. výroku).

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu v odvoláním napadeném bodě II. výroku

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (A-26).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „o. s. ř.“), insolvenční soud jej usnesením ze dne 18. června 2013, č. j. KSOS 33 (13) INS XY, doručeným dovolateli zvlášť dne 25. června 2013 (srov. doručenku u A-30), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení o následcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. srpna 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru