Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 58/2015Usnesení NS ze dne 04.07.2017

HeslaZastoupení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.58.2015.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSPH 36 INS XY

29 NSČR 58/2015-A-66

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka E. F. F. I., s. r. o., se sídlem v Kladně, Ke Stadionu 1938, PSČ 272 01, identifikační číslo osoby 26763796, o insolvenčním návrhu věřitelky D. C., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 36 INS XY, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. října 2014, č. j. KSPH 36 INS XY, 1 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 9. července 2014, č. j. KSPH 36 INS XY, Krajský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) na základě insolvenčního návrhu věřitelky D. C. mimo jiné zjistil úpadek dlužníka E. F. F. I., s. r. o. (bod I. výroku) a prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku).

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech I. a II. výroku.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (A-55).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání [§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“)], insolvenční soud jej usnesením ze dne 13. dubna 2015, č. j. KSPH 36 INS XY, doručeným dovolateli zvlášť dne 24. dubna 2015 (srov. doručenku u A-62), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 7 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení o následcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí byl pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 4. července 2017

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru