Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 57/2017Usnesení NS ze dne 25.04.2017

HeslaDovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.57.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

KSHK 42 INS XY

29 NSČR 57/2017-B-48

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníka M. B., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 42 INS XY, o zrušení oddlužení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 7. září 2016, č. j. KSHK 42 INS XY, 3 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 31. května 2016, č. j. KSHK 42 INS XY, Krajský soud v Hradci Králové (dále jen „insolvenční soud“):

[1] Zrušil schválené oddlužení dlužníka (M. B.) [bod I. výroku].

[2] Prohlásil konkurs na majetek dlužníka (bod II. výroku).

[3] Určil, že konkurs bude projednáván jako nepatrný (bod III. výroku).

[4] Oznámil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění (tohoto rozhodnutí) v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Proti usnesení odvolacího soudu brojí dlužník podáním došlým insolvenčnímu soudu dne 1. prosince 2016 (B-40), jež podle svého obsahu nemůže než být dovoláním.

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že sám má odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud jej usnesením ze dne 3. ledna 2017, č. j. KSHK 42 INS XY, doručeným dovolateli zvlášť dne 5. ledna 2017 (srov. doručenku u B-41), vyzval (mimo jiné), aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 věty před středníkem a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. dubna 2017

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru