Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 57/2011Usnesení NS ze dne 30.09.2013

HeslaInsolvence
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.57.2011.1
Dotčené předpisy

§ 243b odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 178 IZ.


přidejte vlastní popisek

KSPH 38 INS XY

29 NSČR 57/2011-P1-14

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužníka J. K., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 38 INS XY, o přihlášce pohledávky věřitele č. 1, o dovolání věřitele č. 1 Matco, s. r. o., se sídlem v Praze 1 - Malé Straně, Letenská 121/8, PSČ 118 00, identifikační číslo osoby 26425033, zastoupeného Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem, se sídlem v Brně, Kotlářská 989/51, PSČ 602 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. července 2011, č. j. KSPH 38 INS XY, 1 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 12. dubna 2011, č. j. KSPH 38 INS XY, odmítl Krajský soud v Praze (dále též jen „insolvenční soud“) přihlášku pohledávky věřitele č. 1 Matco, s. r. o. ve výši 60.860,- Kč (bod I. výroku) a určil, že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele č. 1 v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

K odvolání věřitele č. 1 Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Dovolání věřitele č. 1 proti usnesení odvolacího soudu, jež se opírá o dovolací důvod uvedený v § 241a odst. 2 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“) a je bez dalšího přípustné podle ustanovení § 239 odst. 3 části věty před středníkem o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2008, sen. zn. 29 NSČR 4/2008, uveřejněné pod číslem 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a usnesení ze dne 27. července 2011, sen. zn. 29 NSČR 35/2009, uveřejněném pod číslem 151/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 1 o. s. ř. jako zjevně bezdůvodné.

Učinil tak proto, že s argumentem neústavnosti úpravy obsažené v § 178 větě první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění účinném do 30. března 2011 (i pro tuto věc rozhodném) se vypořádal (odmítl jej jako neopodstatněný) v usnesení ze dne 30. září 2013, sen. zn. 29 NSČR 53/2011 (na něž v podrobnostech odkazuje).

Výše zmíněná rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. září 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru