Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 56/2013Usnesení NS ze dne 21.08.2013

HeslaDovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.56.2013.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSBL 82 INS XY

29 NSČR 56/2013-A-24

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka M. P., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 82 INS XY, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. února 2013, č. j. KSBL 82 INS XY, 1 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka potvrdil usnesení ze dne 11. ledna 2013, č. j. KSLB 82 INS XY, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci (dále jen „insolvenční soud“) pro opožděnost odmítl odvolání dlužníka proti „rozhodnutí“ (usnesení) insolvenčního soudu ze dne 6. prosince 2012, č. j. 82 INS XY (o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,- Kč), zastavil insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení (§ 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/) a rozhodl o nákladech řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (č. l. A-19), které vzal posléze zpět podáním ze dne 14. srpna 2013 (č. l. A – 23).

Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dlužníka zastavil dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. srpna 2013

Mgr. Milan Polášek

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru