Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 55/2020Usnesení NS ze dne 14.10.2020

HeslaZastavení řízení
Insolvenční správce (odvolání, sproštění)
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.55.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

MSPH 96 INS 7425/2015

29 NSČR 55/2020-B-161

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Chladící věže Praha, a. s., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 45273651, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 96 INS 7425/2015, o návrhu na zproštění funkce insolvenčního správce, o dovolání věřitele České spořitelny, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo osoby 45244782, zastoupeného JUDr. Dušanem Dvořákem, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. března 2020, č. j. MSPH 96 INS 7425/2015, 2 VSPH 229/2020-B-146, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

[ 1 ] Usnesením ze dne 28. ledna 2020, č. j. MSPH 96 INS 7425/2015-B-138, Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) odmítl návrh věřitele České spořitelny, a. s. (dále jen „věřitel“) na zproštění insolvenčního správce funkce.

[ 2 ] K odvolání věřitele Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení insolvenčního soudu jako věcně správné.

[ 3 ] Usnesení odvolacího soudu napadl věřitel dovoláním (B-150), které vzal posléze zpět podáním ze dne 5. října 2020 (B-159).

[ 4 ] Nejvyšší soud na základě tohoto dispozitivního úkonu dovolatele zastavil dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. 10. 2020

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru