Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 54/2015Usnesení NS ze dne 30.06.2015

HeslaPříslušnost soudu funkční
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:29.NSCR.54.2015.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 1 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 2788/15 ze dne 13.10.2015 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Tomáš Lichovník


přidejte vlastní popisek

KSBR 30 INS XY

29 NSČR 54/2015-B-71

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka P. H., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Miroslavem Rybářem, advokátem, se sídlem v Praze 10, Dýšinská 476, PSČ 109 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 30 INS XY, o skončení provozu dlužníkova podniku, o dovolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. února 2015, č. j. KSBR 30 INS XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Krajský soud v Brně jako soud prvního stupně (dále jen „insolvenční soud“) v insolvenčním řízení dlužníka P. H. rozhodl o ukončení provozu dlužníkova podniku dnem 4. února 2015.

Podáním ze dne 3. dubna 2015 (na č. l. B-31), označeným jako dovolání, a doplněným podáními ze dne 30. dubna 2015 (na č. l. B-38), 23. května 2015 (na č. l. B-47), 29. května 2015 (na č. l. B-51), 19. června 2015 (na č. l. B-54) a 22. června 2015 (na č. l. B-55), napadl dlužník toto usnesení insolvenčního soudu dovoláním.

K projednání dovolání proti usnesení soudu prvního stupně není dána funkční příslušnost žádného soudu; Nejvyšší soud proto řízení o takovém podání zastavil podle § 243b věty před středníkem, § 104 odst. 1 věta první a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod číslem 47/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. listopadu 2011, sen. zn. 29 NSČR 61/2011).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. června 2015

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru