Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 50/2017Usnesení NS ze dne 13.04.2017

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.50.2017.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 241b odst. 2 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

MSPH 77 INS 25623/2014

29 NSČR 50/2017-A-

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníka R. B. TRANS, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Novodvorská 412/133, PSČ 142 00, identifikační číslo osoby 25799347, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 77 INS 25623/2014, o insolvenčním návrhu věřitele České pojišťovny a. s., se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, identifikační číslo osoby 45272956, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. září 2016, č. j. MSPH 77 INS 25623/2014, 1 VSPH 1464/2016-A-257, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 8. července 2016, č. j. MSPH 77 INS 25623/2014-A-179, rozhodl Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) o insolvenčním návrhu věřitele České pojišťovny a. s., tak, že (mimo jiné) zjistil úpadek dlužníka R. B. TRANS, s. r. o. (bod I. výroku) a insolvenčním správcem ustanovil JUDr. Zdeňku Pechancovou (bod II. výroku).

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu v bodech I. a II. výroku.

Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (A-274).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že osoba za ni jednající má právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění - dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud jej usnesením ze dne 18. ledna 2017, č. j. MSPH 77 INS 25623/2014-A-280, doručeným dovolateli zvlášť ve čtvrtek dne 19. ledna 2017 (srov. potvrzení o dodání a doručení do datové schránky u A-280), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 10 dnů od doručení usnesení.

Na toto usnesení reagoval dovolatel podáním ze dne 20. ledna 2017 (A-284) doplněným 28. ledna 2017 (A-287), v němž se k otázce povinného zastoupení vyjádřil tak, že již v dovolání uvedl identifikační údaje osoby (K. H. st.), která mu poskytla „odborný dohled nad obsahem dovolání“ a která má „zákonem vyžadované vzdělání“. Podle jeho názoru dovolání obsahuje veškeré zákonem stanovené náležitosti a proto je namístě o něm rozhodnout.

Přestože byl dovolatel insolvenčním soudem řádně poučen o následcích nečinnosti, nedostatek povinného zastoupení neodstranil (ve lhůtě určené ve výzvě ani později). Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je přitom podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze dovolání meritorně projednat

Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. dubna 2017

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru