Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 41/2014Usnesení NS ze dne 30.04.2014

HeslaDovolání
Přípustnost dovolání
KategorieD
EcliECLI:CZ:NS:2014:29.NSCR.41.2014.1
Dotčené předpisy

§ 237 o. s. ř.

§ 241a odst. 2 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

IV. ÚS 3096/13 ze dne 15.10.2014 (odmítnuto)
soudce zpravodaj JUDr. Milada Tomková


přidejte vlastní popisek

KSOS 8 INS XY

29 NSČR 41/2014-B-129

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužnice V. H., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 8 INS XY, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, o dovolání dlužnice, zastoupené JUDr. Petrem Kocurem, advokátem, se sídlem v Orlové - Lutyni, Osvobození 829, PSČ 735 14, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. října 2013, č. j. KSOS 8 INS XY, 1 VSOL XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Dlužnice (posléze zastoupena advokátem) podala dovolání proti v záhlaví označenému usnesení Vrchního soudu v Olomouci. Přípustnost dovolání nijak nevymezila v žádné části dovolání.

Podle ustanovení § 241a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2013 (dále též jen „o. s. ř.“), pro posouzení přípustnosti dovolání rozhodném s přihlédnutím k době vydání dovoláním napadeného rozhodnutí a k ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 31. prosince 2013, je obligatorní náležitostí dovolání požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání.

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř. (jako v této věci), je dovolatel povinen v dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. (či jeho části).

Nejvyšší soud proto dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř., neboť neobsahuje vymezení toho, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení pro tuto vadu nelze pokračovat. Srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. dubna 2014

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru