Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 38/2019Usnesení NS ze dne 31.05.2019

HeslaZastoupení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2019:29.NSCR.38.2019.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.

Podána ústavní stížnost

I. ÚS 3048/19
soudce zpravodaj JUDr. David Uhlíř

I. ÚS 3048/19


přidejte vlastní popisek

KSPH 42 INS XY

29 NSČR 38/2019-P27-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužnice I. Č., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 42 INS XY, o procesním nástupnictví na straně věřitele, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 42 INS XY, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. září 2018, č. j. KSPH 42 INS XY, 4 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 6. srpna 2018, č. j. KSPH 42 INS XY, Krajský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) určil, že v řízení bude dále pokračováno na straně věřitele č. 3 se společností CASPER UNION s. r. o.

[2] K odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 12. září 2018, č. j. KSPH 42 INS XY, 4 VSPH XY, potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání (P27-15,16). Při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že sama má odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu – dále též jen „o. s. ř.“). Usnesením ze dne 14. listopadu 2018, č. j. KSPH 42 INS XY, doručeným dovolatelce zvlášť 19. listopadu 2018 (srov. doručenku u P-14), zamítl insolvenční soud žádost dovolatelky o ustanovení zástupce pro podání dovolání (usnesení je v právní moci). Následně insolvenční soud usnesením ze dne 7. března 2019, č. j. KSPH 42 INS XY, doručeným dovolatelce zvlášť dne 13. března 2019 (srov. doručenku u P-17), vyzval dovolatelku, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 14 dnů od doručení usnesení.

[4] Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila (přes poučení o následcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. května 2019

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru