Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 38/2013Usnesení NS ze dne 30.05.2013

HeslaDovolání
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.38.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSUL 81 INS XY

29 NSČR 38/2013-A-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužnice M. S., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 81 INS XY, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 18. března 2013, č. j. KSUL 81 INS XY, 2 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužnice potvrdil usnesení ze dne 26. února 2013, č. j. KSUL 81 INS XY, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem (dále jen „insolvenční soud“) zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužnice spojeném s návrhem na povolení oddlužení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení (§ 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/).

Usnesení odvolacího soudu napadla dlužnice dovoláním (č. l. A-19).

Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ji usnesením ze dne 18. dubna 2013, č. j. KSUL 81 INS XY, doručeným dovolatelce zvlášť dne 23. dubna 2013 (srov. doručenku u č. l. A-20), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila do 15 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolatelce se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. května 2013

Mgr. Milan Polášek

pověřený člen senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru