Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 37/2020Usnesení NS ze dne 02.07.2020

HeslaOdklad právní moci
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.37.2020.1
Dotčené předpisy

§ 243b písm. b) o. s. ř.

§ 90 IZ.


přidejte vlastní popisek

MSPH 79 INS XY

29 NSČR 37/2020-B-49

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Hynka Zoubka a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníků J. B., narozeného XY, zemřelého 30. prosince 2019, posledně bytem XY, a J. B., narozené XY, bytem XY, zastoupené Mgr. Zdeňkem Burdou, advokátem se sídlem v Praze 10, Leknínová 3033/7, PSČ 106 00, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 79 INS XY, o zastavení insolvenčního řízení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. dubna 2020, č. j. MSPH 79 INS XY, 3 VSPH XY, takto:

Návrh dovolatelky na odklad právní moci usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. dubna 2020, č. j. MSPH 79 INS XY, 3 VSPH XY, se zamítá.

Odůvodnění:

Proti usnesení odvolacího soudu označenému ve výroku podala dlužnice J. B. dovolání a současně žádala, aby Nejvyšší soud „dovolání přiznal odkladný účinek“; dlužnice tedy posouzeno dle obsahu jejího podání navrhla podle ustanovení § 243 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“), odklad právní moci tohoto usnesení.

Nejvyšší soud návrh zamítl jako zjevně bezdůvodný, jelikož podle ustanovení § 243 o. s. ř. nelze odložit vykonatelnost ani právní moc usnesení odvolacího soudu vydaného v insolvenčním řízení [srov. § 90 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů].

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. 7. 2020

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru