Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 37/2015Usnesení NS ze dne 31.03.2015

HeslaDovolání
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2015:29.NSCR.37.2015.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSCB 27 INS 10508/2014

29 NSČR 37/2015-A-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka Evropské poradenské s. r. o., se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 2033/21, PSČ 370 01, identifikační číslo osoby 28101740, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 27 INS 10508/2014, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. září 2014, č. j. KSCB 27 INS 10508/2014, 1 VSPH 1152/2014-A-11, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným usnesením potvrdil Vrchní soud v Praze usnesení ze dne 30. dubna 2014, č. j. KSCB 27 INS 10508/2014-A-6, jímž Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „insolvenční soud“) odmítl insolvenční návrh dlužníka.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (A-13).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že osoba za něj jednající má právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen „o. s. ř.“), insolvenční soud jej usnesením ze dne 8. ledna 2015, č. j. KSCB 27 INS 10508/2014-A-14, doručeným dovolateli zvlášť dne 30. ledna 2015 vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 30 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, ačkoliv byl insolvenčním soudem řádně poučen o následcích jeho nečinnosti. Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. března 2015

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru