Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 30/2017Usnesení NS ze dne 30.03.2017

HeslaPřípustnost dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.30.2017.1
Dotčené předpisy

§ 238 odst. 1 písm. e) předpisu č. 99/1963 Sb.

§ 229 odst. 4 předpisu č. 99/1963 Sb.


přidejte vlastní popisek

KSPA 44 INS XY

29 NSČR 30/2017-B-93

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníka P. V., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích pod sp. zn. KSPA 44 INS XY, o vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, o dovolání M. L., zastoupeného Mgr. Ing. Vladimírem Mrázem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Konviktská 297/12, PSČ 110 00, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. ledna 2017, č. j. KSPA 44 INS XY, 2 VSPH XY, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením odmítl jako nepřípustné [§ 218 písm. b/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“)] odvolání M. L., proti usnesení ze dne 30. června 2016, č. j. KSPA 44 INS XY, jímž Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích (dále jen „insolvenční soud“) mimo jiné udělil insolvenčnímu správci dlužníka (Mgr. Pavlu Burešovi) souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli (Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s.) a s výplatou odměny insolvenčního správce.

Proti usnesení odvolacího soudu podal M. L., (odvolaný insolvenční správce dlužníka) dovolání, v němž požaduje, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. jako objektivně nepřípustné.

Dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v ustanovení § 238a o. s. ř. a vzhledem k ustanovení § 238 odst. 1 písm. e/ o. s. ř. není přípustné ani podle ustanovení § 237 o. s. ř. (dovolání směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.). K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 35/2013, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 5, ročník 2014, pod číslem 62.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2017

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru