Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 3/2017Usnesení NS ze dne 16.02.2017

HeslaDovolání
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.3.2017.1
Dotčené předpisy

§ 243c odst. 3 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSCB 28 INS 17439/2014

29 NSČR 3/2017-B-72

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců Mgr. Tomáše Brauna a JUDr. Zdeňka Krčmáře v insolvenční věci dlužníka ČOV Český Krumlov s. r. o., se sídlem v Českém Krumlově, Horní Brána 509, PSČ 381 01, identifikační číslo osoby 28160363, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 28 INS 17439/2014, o způsobu řešení úpadku, o dovolání věřitele č. 4 Mgr. Zuzany Orbesové, se sídlem v Olomouci, Železniční 469/4, PSČ 779 00, jako insolvenční správkyně dlužníka JIP - Papírny Větřní, a. s., identifikační číslo osoby 45022526, zastoupené JUDr. Adamem Rakovským, advokátem, se sídlem v Praze 2 - Novém Městě, Václavská 316/12, PSČ 341 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. června 2016, č. j. KSCB 44 INS 17439/2014, 2 VSPH 963/2016-B-30, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 10. března 2016, č. j. KSCB 28 INS 17439/2014-B-16, prohlásil Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „insolvenční soud“) konkurs na majetek dlužníka (ČOV Český Krumlov s. r. o.) a určil, že účinky prohlášení konkursu nastávají okamžikem zveřejnění jeho usnesení v insolvenčním rejstříku.

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením zrušil usnesení insolvenčního soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel č. 4 (dále též jen „věřitel“) dovolání, které posléze, podáním došlým insolvenčnímu soudu dne 30. ledna 2017 (B-70), vzal (prostřednictvím svého zástupce) v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení zastavil podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

Nejvyšší soud nepřehlédl, že v průběhu dovolacího řízení došlo ke změnám v osobě insolvenčního správce dlužníka JIP - Papírny Větřní, a. s. (usnesením insolvenčního soudu ze dne 22. září 2016, č. j. KSCB 28 INS 11674/2013-B-230 a usnesením insolvenčního soudu ze dne 23. ledna 2017, č. j. KSCB 28 INS 11674/2013-B-239). Proto dále jednal jako s věřitelem s Mgr. Zuzanou Orbesovou, což se promítlo i v označení dovolatele v záhlaví tohoto usnesení.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek

V Brně dne 16. února 2017

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru