Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 22/2013Usnesení NS ze dne 20.03.2013

HeslaDovolání
Insolvence
Podmínky řízení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.22.2013.1
Dotčené předpisy

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

MSPH 89 INS XY

29 NSČR 22/2013-A-19

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužníka PRAŽSKÝ FINAP s. r. o., se sídlem v Praze 4 - Modřanech, Modřanská 1387/11, PSČ 143 00, identifikační číslo osoby 45243221, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 89 INS XY, o insolvenčním návrhu dlužníka, o záloze na náklady insolvenčního řízení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 4. ledna 2013, č. j. MSPH 89 INS XY, 1 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 13. listopadu 2012, č. j. MSPH 89 INS XY, uložil Městský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) dlužníku (jako insolvenčnímu navrhovateli), aby do 7 dnů od právní moci usnesení zaplatil (ve výroku uvedeným způsobem) zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 35.000,- Kč.

K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením změnil usnesení insolvenčního soudu tak, že dlužníku uložil uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 25.000,- Kč do 15 dnů od právní moci rozhodnutí.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (č. l. A-15).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „o. s. ř.“), insolvenční soud jej usnesením ze dne 18. února 2013, č. j. MSPH 89 INS XY, doručeným dovolateli zvlášť dne 18. února 2013 (srov. doručenku u č. l. A-16), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil (přes poučení o následcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 20. března 2013

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru