Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 20/2021Usnesení NS ze dne 25.05.2021

KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2021:29.NSCR.20.2021.1
Dotčené předpisy

§ 243 o. s. ř.

§ 90 IZ.

§ 414 IZ.


přidejte vlastní popisek

KSPL 27 INS XY

29 NSČR 20/2021-B-147

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Zavázala a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka R. C., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 27 INS XY, o osvobození dlužníka od placení zbytku dluhů, o dovolání dlužníka, zastoupeného JUDr. Radomírem Šimáčkem, advokátem, se sídlem v Klatovech, Vídeňská 9, PSČ 339 01, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. ledna 2021, č. j. KSPL 27 INS XY, 3 VSPH XY, o návrhu na odklad právní moci dovoláním napadeného usnesení, takto:

Návrh dovolatele na odklad právní moci usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. ledna 2021, č. j. KSPL 27 INS XY, 3 VSPH XY, se zamítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 24. dubna 2020, č. j. KSPL 27 INS XY, Krajský soud v Plzni (dále jen „insolvenční soud“) osvobodil dlužníka od placení pohledávek zahrnutých do splněného oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (bod I. výroku), a uložil věřiteli č. 2 Z. B., aby zaplatil dlužníku náhradu nákladů řízení ve výši 47.219,04 Kč (bod II. výroku).

K odvolání věřitele č. 2 Vrchní soud v Praze ve výroku označeným usnesením změnil usnesení insolvenčního soudu tak, že návrh dlužníka na osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny, se zamítá.

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání a současně navrhl, aby Nejvyšší soud dle ustanovení § 243 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), odložil právní moc tohoto usnesení.

Nejvyšší soud návrh zamítl jako zjevně bezdůvodný, jelikož podle ustanovení § 243 o. s. ř. nelze odložit právní moc (či vykonatelnost) usnesení odvolacího soudu vydaného v insolvenčním řízení [srov. § 90 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů]. O tom, že rozhodnutí insolvenčního soudu o návrhu dlužníka na osvobození od placení zbytku dluhů dle § 414 insolvenčního zákona, je (z pohledu ustanovení § 90 insolvenčního zákona) nezbytné považovat za rozhodnutí vydané v širším smyslu slova „v insolvenčním řízení“, nemá Nejvyšší soud žádné pochybnosti.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; osobám, o nichž tak stanoví insolvenční zákon, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 5. 2021

JUDr. Jiří Zavázal

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru