Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 2/2020Usnesení NS ze dne 16.01.2020

HeslaZastoupení
Dovolání
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2020:29.NSCR.2.2020.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSPH 65 INS XY

29 NSČR 2/2020-A-50

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Krčmářem v insolvenční věci dlužnice D. A., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 65 INS XY, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19. července 2018, č. j. KSPH 65 INS XY, 3 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 16. května 2018, č. j. KSPH 65 INS XY, Krajský soud v Praze (dále jen „insolvenční soud“) zastavil insolvenční řízení.

[2] K odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 19. července 2018, č. j. KSPH 65 INS XY, 3 VSPH XY, potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

[3] Proti usnesení odvolacího soudu brojila dlužnice podáním, zevně označeným jako „odvolání“ (A-33), jež podle svého obsahu nemůže než být dovoláním. Při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že sama má odpovídající právnické vzdělání [§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v aktuálním znění, pro věc rozhodném (dále jen „o. s. ř.“)].

[4] Usnesením ze dne 19. října 2018, č. j. KSPH 65 INS XY, doručeným dlužnici zvlášť dne 25. října 2018, vyzval insolvenční soud dlužnici k odstranění nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení. V reakci na tuto výzvu požádala dlužnice (podáním došlým insolvenčnímu soudu 13. listopadu 2018, A-35) o ustanovení zástupce z řad advokátů.

[5] Usnesením ze dne 15. března 2019, č. j. KSPH 65 INS XY, zamítl insolvenční soud žádost dlužnice o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. K odvolání dlužnice Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 25. listopadu 2019, č. j. KSPH 65 INS XY, 2 VSPH XY, potvrdil usnesení insolvenčního soudu ze dne 15. března 2019.

[6] Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka neodstranila (přes poučení o následcích nečinnosti). Předseda senátu Nejvyššího soudu (§ 243f odst. 2 o. s. ř.) proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 16. ledna 2020

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru