Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 18/2013Usnesení NS ze dne 28.03.2013

HeslaDovolání
Podmínky řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2013:29.NSCR.18.2013.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012

§ 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012


přidejte vlastní popisek

KSBR44 INS XY

29 NSČR 18/2013-P570-22

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Milana Poláška a Mgr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužníka Euro – Jordán, s. r. o., se sídlem v Podivíně, Úlehlova 36, PSČ 691 45, identifikační číslo osoby 25585568, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 44 INS XY, o přihlášce pohledávky věřitele č. 564, o dovolání věřitele č. 564 A. J., narozeného XY, bytem ve XY, o dovolání věřitele proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. srpna 2012, č. j. KSBR 44 INS XY, 2 VSOL XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 27. června 2012, č. j. KSBR 44 INS XY, odmítl Krajský soud v Brně (dále též jen „insolvenční soud“) - cituje ustanovení § 173 odst. 1 a 4 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) - přihlášku pohledávky č. 570 věřitele č. 564 A. J. (bod I. výroku) a určil, že právní mocí rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

K odvolání věřitele Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel dovolání (P570-11).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu - dále též jen „o. s. ř.“), insolvenční soud jej usnesením ze dne 18. října 2012, č. j. KSBR 44 INS XY, doručeným dovolateli zvlášť dne 22. října 2012 (srov. doručenku u P570-12), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě insolvenčního soudu ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

O vrácení části zaplaceného soudního poplatku z dovolání rozhodne podle § 10 odst. 3 věty první zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, insolvenční soud.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a státnímu zastupitelství, které případně vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. března 2013

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru