Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 174/2017Usnesení NS ze dne 31.10.2017

HeslaZastavení řízení
Zastoupení
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.174.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.

§ 104 odst. 2 o. s. ř.

§ 243f odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSOS 31 INS XY

29 NSČR 174/2017-B-47

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka K. S., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 31 INS XY, o osvobození dlužníka od placení zbytku dluhů, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. června 2017, č. j. KSOS 31 INS XY, 2 VSOL XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužníka (K. S.) usnesením ze dne 9. června 2017, č. j. KSOS 31 INS XY, 2 VSOL XY, potvrdil usnesení ze dne 2. února 2017, č. j. KSOS 31 INS XY, jímž Krajský soud v Ostravě (dále jen „insolvenční soud“) zamítl návrh dlužníka na osvobození od placení pohledávek věřitelů.

Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (B-43).

Při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že sám má odpovídající právnické vzdělání [§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 29. září 2017 (srov. čl. II, bod 2., zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“].

Insolvenční soud usnesením ze dne 15. srpna 2017, č. j. KSOS 31 INS XY, vyzval dovolatele, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení nedostatek povinného zastoupení odstranil. Výzva byla dovolateli doručena dne 17. srpna 2017. Na výzvu insolvenčního soudu dovolatel nereagoval.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě (tedy do 18. září 2017) ani později, přes poučení o následcích nečinnosti.

Nejvyšší soud proto podle § 241b odst. 2 části věty před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 31. října 2017

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru