Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 14/2010Usnesení NS ze dne 29.09.2010

HeslaInsolvence
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2010:29.NSCR.14.2010.1
Dotčené předpisy

§ 241b odst. 2 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

NEJVYŠŚÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY KSOS 25 INS XY

29 NSČR 14/2010-A-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a JUDr. Petra Gemmela v insolvenční věci dlužnice M. V., narozené XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. KSOS 25 INS XY, o insolvenčním návrhu dlužnice, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. října 2009, č. j. KSOS 25 INS XY, 2 VSOL XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 19. srpna 2009, č. j. KSOS 25 INS XY, Krajský soud v Ostravě, odkazuje na ustanovení § 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), odmítl insolvenční návrh dlužnice z 11. srpna 2009.

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci k odvolání dlužnice potvrdil usnesení soudu prvního stupně.

Proti usnesení odvolacího soudu podala dlužnice dovolání.

Jelikož při podání dovolání nebyla dovolatelka zastoupena advokátem, ani nedoložila, že má sama odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů - dále též jen „o. s. ř.“), soud prvního stupně ji usnesením ze dne 16. února 2010, č. j. KSOS 25 INS XY, doručeným zvlášť (způsobem upraveným v ustanovení § 50 odst. 1 o. s. ř.) dne 22. února 2010 (srov. doručenku č. l. A-12), mimo jiné vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranila ve lhůtě dvou týdnů.

Dovolatelka neodstranila nedostatek této podmínky dovolacího řízení ani v takto určené lhůtě a na výzvu nereagovala ani později (přes poučení o následcích nečinnosti); Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jejím dovolání zastavil.

Dovolatelce se připomíná - ve shodě s poučením, které jí poskytl již soud prvního stupně - že výsledek řízení o jejím návrhu z 12. srpna 2009 ji nezbavuje práva podat nový, řádně zdůvodněný, insolvenční návrh.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. září 2010

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru