Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 NSCR 136/2017Usnesení NS ze dne 31.08.2017

HeslaZastoupení
Podmínky řízení
Řízení u dovolacího soudu
KategorieE
EcliECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.136.2017.1
Dotčené předpisy

§ 241 o. s. ř.


přidejte vlastní popisek

KSPL 29 INS XY

29 NSČR 136/2017-B-79

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka P. F., narozeného XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS XY, o způsobu řešení úpadku, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15. června 2016, č. j. KSPL 29 INS XY, 3 VSPH XY, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

V záhlaví označeným rozhodnutím Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka potvrdil usnesení ze dne 17. února 2016, č. j. KSPL 29 INS XY, jímž Krajský soud v Plzni (dále jen „insolvenční soud“) zrušil schválené oddlužení dlužníka P. F. (bod I. výroku), prohlásil na majetek dlužníka konkurs (bod II. výroku), rozhodl, že konkurs bude projednán jako nepatrný (bod III. výroku) a uložil insolvenčním správci předložit zprávu o hospodářské situaci dlužníka (bod IV. výroku).

Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání (B-46).

Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“), insolvenční soud ho usnesením ze dne 4. října 2016, č. j. KSPL 29 INS XY, doručeným dovolateli zvlášť dne 13. října 2016 (srov. doručenku u B-53) vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 14 dnů ode dne doručení usnesení, s poučením o možnosti požádat o ustanovení právního zástupce pro podání dovolání na náklady státu.

O žádosti dlužníka o ustanovení advokáta pro dovolací řízení (B-54) rozhodl insolvenční soud usnesením ze dne 7. prosince 2016, č. j. KSPL 29 INS XY, tak, že ji zamítl. K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 27. dubna 2017, č. j. KSPL 29 INS XY, 2 VSPH XY, které nabylo právní moci dne 5. května 2017, potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Insolvenční soud dovolatele usnesením ze dne 13. června 2017, č. j. KSPL 29 INS XY, doručeným dovolateli zvlášť (postupem podle § 50 o. s. ř.) dne 14. června 2017 (srov. doručenku u B-75), vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 14 dnů od doručení usnesení.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve lhůtě určené ve výzvě ani později, přes poučení o následcích nečinnosti. Nejvyšší soud proto podle § 241b odst. 2 věty před středníkem, § 104 odst. 2 a § 243f odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. srpna 2017

Mgr. Milan Polášek

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nsoud.cz
Přesunout nahoru